GEZ ‘t Joppe is lid van het Knooppunt Ketenzorg. Het knooppunt werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Deze programma’s zorgen voor heldere en op elkaar aansluitende werkafspraken en voor minder overlap in zorgtaken. Patiënten kunnen rekenen op kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg.

Het Knooppunt Ketenzorg is van en voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord. Zij kunnen gebruik maken van de ketenzorgprogramma’s. De programma’s worden ontwikkeld door werkgroepen van eerstelijnszorgverleners, op basis van landelijke zorgstandaarden en richtlijnen. Vervolgens worden solide afspraken gemaakt met de betrokken specialisten van het LUMC en Alrijne. Ook Zorg en Zekerheid is een belangrijke partner. Samen zorgen we ervoor dat de patiënt de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgt.

Download de zorgprogramma’s folders

 Folder over Astma
 Folder over COPD
 Folder over Diabetes Mellitus type 2
 Folder over Hart- en vaatziekten

Zorgprogramma's