Voor wie?

Voor patiënten met de diagnose diabetes mellitus type 2 (suikerziekte).
Bij diabetes kan het lichaam het bloedsuikergehalte zelf niet meer in evenwicht houden.

Door wie?

De zorg wordt zoveel mogelijk gegeven door de huisarts, praktijkondersteuner, apotheker, diëtist, fysiotherapeut (zo nodig), podotherapeut (zo nodig) en artsenlaboratorium (voor oogonderzoek / fundusfoto’s). Alleen als het nodig is wordt verwezen naar een specialist.

Wat houdt het zorgprogramma in?

De huisarts stelt de diagnose en verwijst de patiënt naar de praktijkondersteuner voor regelmatige controles en het organiseren van de verdere zorg. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan informatie over de ziekte en de gevolgen. De huisarts en de praktijkondersteuner vormen een hecht team: de behandeling wordt regelmatig doorgesproken.

Gezonde leefstijl

De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het benadrukken van een gezonde leefstijl:

  • gezonde voeding
  • veel bewegen
  • afvallen
  • niet roken.

Als aanpassing van de leefstijl  niet voldoende is worden geneesmiddelen voorgeschreven. Bij een kleinere groep zal het op den duur nodig zijn te starten met insuline.

Controles

Bij de controles wordt ook gekeken naar andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, hoog cholesterol) en naar gevolgen van diabetes (hart- en vaatziekten, verminderde nierfunctie).

De praktijkondersteuner besteedt veel aandacht aan voorlichting en het bevorderen van een goede leefstijl. Vaak verwijst hij/zij naar de diëtist voor verdere voorlichting over voeding en hulp bij afvallen. En bij voetproblemen naar de podotherapeut. Ten minste eenmaal per twee jaar worden fundusfoto’s (netvliesfoto’s) gemaakt om te zien of er schade is opgetreden aan de bloedvaten in de ogen.

Medicatie

Als er medicijnen voorgeschreven worden voor de diabetes, voor de bloeddruk of het cholesterol speelt de apotheker een belangrijke rol bij het bewaken van de geneesmiddelen. De apotheker gaat na of geneesmiddelen gecombineerd kunnen worden en of andere aandoeningen een probleem geven met het gebruik een middel. Huisarts en apotheker spreken elkaar dagelijks over vragen die gesteld zijn rond het gebruik van geneesmiddelen.

Folder over Diabetes Mellitus type 2
Contactpersonen
Kees van der Meer  Huisarts/coördinator
Jeannette de Haas-van der Goes  POH management
Carla Langezaal-Bons  POH somatiek
Leen Nelemans Apotheker
Yamna Kaouass Apothekersassistente
Paul de Geus  Fysiotherapeut
Maaike Boere  Diëtist