Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor patiënten met (opnieuw) een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en die de huisarts als hoofdbehandelaar hebben.

Door wie?

De zorg wordt geleverd door samenwerking van de huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente,  apotheker, diëtist en de fysiotherapeut.

Wat houdt het zorgprogramma in?

Wij willen alle patiënten die risicofactoren hebben voor hart- en vaatziekten, of die al schade hebben aan hart of bloedvaten, de juiste zorg bieden. Ook willen wij patiënten die zich afvragen of ze een verhoogd risico hebben en daarom behoefte hebben aan een ‘check-up’ op dit gebied, goed bedienen.

Alle patiënten met een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol die bij de huisarts onder behandeling zijn, worden regelmatig gecontroleerd. De nadruk ligt in de eerste plaats op een gezonde leefstijl: gezonde voeding, een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging en niet roken. Patiënten die moeite hebben om hun leefstijl aan te passen en kampen met overgewicht kunnen verwezen worden naar de diëtist. Als daar reden toe is wordt medicatie voorgeschreven. Jaarlijks wordt een jaarcontrole uitgevoerd op alle risicofactoren (waaronder diabetes).

Controle

De controles vinden elke drie maanden plaats en als het goed gaat elke zes tot twaalf maanden. Dit gebeurt bij de assistente of de praktijkondersteuner. De jaarcontrole wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner en de assistente overleggen met de huisarts als er reden is om de behandeling aan te passen, bijvoorbeeld op het gebied van geneesmiddelen.

Medicatie

Als er geneesmiddelen worden voorgeschreven is het de rol van de apotheker om:

  • te controleren of  geneesmiddelen gecombineerd mogen worden met andere geneesmiddelen;
  • na te gaan of de voorgeschreven middelen geen nadelig effect hebben op andere ziekten;
  • goede voorlichting te geven over de medicatie, zodat deze op de juiste manier gebruikt wordt.

De apotheker evalueert jaarlijks het medicatiegebruik bij hoogrisicopatiënten en bespreekt dit met de  huisarts en de praktijkondersteuner. Huisarts en apotheker overleggen dagelijks over vragen rond het geneesmiddelgebruik.

Bovenstaande zorg is ook van toepassing voor patiënten met een hart- of vaatziekte die niet (meer) bij een specialist komen, dus bijvoorbeeld na een hartinfarct, een beroerte of een TIA en bij etalagebenen.

Folder over Hart- en vaatziekten
Contactpersonen
Jan van Egmond  Huisarts/coördinator
Jeannette de Haas-van der Goes  POH management
Carla Langezaal-Bons  POH somatiek
Rob Hugen Apotheker
Anneke Sierat Apothekersassistente
Gealien Plantinga  Fysiotherapeut
Maaike Boere  Diëtist