Missie GEZ ’t Joppe

GEZ ‘t Joppe biedt geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg aan inwoners van de Merenwijk in Leiden en omgeving op somatisch, psychisch en sociaal gebied. Kernpunten hierbij zijn:

  • Een persoonlijke, laagdrempelige en doelmatige aanpak
  • Gericht op verbetering gezondheid en welzijn
  • Gericht op behoeftes van de wijk. Een groot deel van de doelgroep bestaat uit chronisch zieken, maar ook hun families spelen daarbij een belangrijke rol en worden door ons betrokken.
  • Deskundigheid en optimale samenwerking binnen de eerstelijnszorg, met aandacht voor het kostenaspect

Visie GEZ ’t Joppe

Als GEZ ’t Joppe hebben we als gemeenschappelijke doelstelling om kwalitatief goede en passende multidisciplinaire zorg te bieden aan de bewoners van de Merenwijk. Al onze medewerkers zetten hun deskundigheid en up-to-date kennis in om de best mogelijke zorg te verlenen, die zo goed mogelijk aansluit bij de hulpvraag van de patiënten. Vanuit het persoonlijke contact en met volle aandacht voor de patiënt communiceren we duidelijk en open. We vertellen de patiënt oprecht wat wij denken, doen en voor hem kunnen betekenen. En we bespreken ook wat we van de patiënt zelf verwachten. Onze praktijken zijn voor patiënten (en andere belanghebbenden) op verschillende manieren toegankelijk en bereikbaar. Binnen de huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk en apotheek is specifieke vakkennis aanwezig. We leveren kwalitatief goede zorg die niet duurder is dan nodig. Naar verwachting neemt het aantal chronisch zieken in de komende jaren toe in de Merenwijk. Met inzet van onze deskundigheid en vakkennis kunnen we kwalitatief goede ketenzorgprogramma’s aanbieden, mede in samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners (zoals diëtisten) en Gezondheidscentrum Merenwijk.